Posts tagged miljøvennlig
Kundene velger poser av gjenbruksplast

Bruken av bæreposer har vært heftig debattert i det siste, og selv om det er bred enighet om at plastposen er best for miljøet her til lands, er det et poeng å begrense bruken av ny plast. Mange ser nå verdien i å gjenbruke allerede eksisterende plast og dermed bidra til å gi nytt liv til alt avfallet.

Flere og flere av våre kunder velger nå poser av gjenbruksplast for å spare miljøet, og det er mange grunner til å velge poser av gjenbruksplast fra Serviteur: 

  • Reduserer bruken av ny plast / fossile råstoffer, med tilhørende utslippsreduksjon

  • Bidra til økt fokus på å lage produkter av resirkulert plast fremfor ny plast

  • Bidra til en sirkulær økonomi – gi nytt liv til kasserte produkter

  • Kortreiste råvarer – plastavfall innsamlet i Norge

  • Kortreiste poser – produksjon i Norge gir lavere utslipp i forbindelse med frakt

  • Produksjon etter norske standarder og regler

  • Produksjon basert på norsk energi, som hovedsakelig er vann- og vindkraft

Nedenfor ser du eksempler på noen av posene vi har laget i det siste. Ønsker du å vite mer om poser av gjenbruksplast ,eller å bestille poser med ditt eget trykk, finner du mer informasjon her

NRK om poser: – Er egentlig papirposene mer miljøvennlige?

Hvalen som som ble funnet med magen full av plastposer utenfor Sotra, er blitt selve symbolet på plastproblematikken, og mange sitter igjen med inntrykket at plastposen er en miljøversting. Som vi har skrevet om tidligere, er virkeligheten mer nyansert, og nå peker mange på at plastposen faktisk er bedre for miljøet enn alternativene.

NRK Distriktsnyheter Sørlandet stiller spørsmålet om papirposer egentlig er mer miljøvennlige enn plastposer. (Faksimile nrk.no)

NRK Distriktsnyheter Sørlandet stiller spørsmålet om papirposer egentlig er mer miljøvennlige enn plastposer. (Faksimile nrk.no)

NRK stiller spørsmålet « … er egentlig papirposene mer miljøvennlige, eller er det noe vi bare tror?». Inntrykket man får når NRK intervjuer kunder i matbutikken, er at folk flest tror at papirposer er langt bedre. NRK peker på at miljøorganisasjonene og store undersøkelser faktisk viser at plastposen er bedre. Eivind Danielsen i miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender fremhever at produksjon av papirposer gir dobbelt så store klimagassutslipp, samt at norske plastposer «havner der de skal».

NRK har har også besøkt Serviteurs plastposefabrikk Serviteur Bygland, hvor daglig leder Svein Arne Haugen forteller at etterspørselen etter plastposer har falt drastisk etter hvalfunnet på Sotra. Intervjuet illustrerer ironien i at flere nå har gått bort fra plastposer for å spare miljøet, samtidig som plastposen faktisk viser seg at være det mest miljøvennlige alternativet. 

Se hele innslaget på NRKs nettsider. Les også NRK Sørlandets nyhetssak om temaet.

Vår innspill til diskusjonen er den samme som tidligere: gjenbruk er viktig! Uansett hvilken type pose man går for, bør målet være å bruke den flere ganger. På samme måte bør man tenke gjenbruk når posene skal produseres: vår pose av 90% gjenbruksplast er et eksempel på hvordan vi kan gi plasten en plass i en sirkulær økonomi, og sørge for å gi nytt liv til allerede eksisterende plast.