NRK om poser: – Er egentlig papirposene mer miljøvennlige?

Hvalen som som ble funnet med magen full av plastposer utenfor Sotra, er blitt selve symbolet på plastproblematikken, og mange sitter igjen med inntrykket at plastposen er en miljøversting. Som vi har skrevet om tidligere, er virkeligheten mer nyansert, og nå peker mange på at plastposen faktisk er bedre for miljøet enn alternativene.

NRK Distriktsnyheter Sørlandet stiller spørsmålet om papirposer egentlig er mer miljøvennlige enn plastposer. (Faksimile nrk.no)

NRK Distriktsnyheter Sørlandet stiller spørsmålet om papirposer egentlig er mer miljøvennlige enn plastposer. (Faksimile nrk.no)

NRK stiller spørsmålet « … er egentlig papirposene mer miljøvennlige, eller er det noe vi bare tror?». Inntrykket man får når NRK intervjuer kunder i matbutikken, er at folk flest tror at papirposer er langt bedre. NRK peker på at miljøorganisasjonene og store undersøkelser faktisk viser at plastposen er bedre. Eivind Danielsen i miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender fremhever at produksjon av papirposer gir dobbelt så store klimagassutslipp, samt at norske plastposer «havner der de skal».

NRK har har også besøkt Serviteurs plastposefabrikk Serviteur Bygland, hvor daglig leder Svein Arne Haugen forteller at etterspørselen etter plastposer har falt drastisk etter hvalfunnet på Sotra. Intervjuet illustrerer ironien i at flere nå har gått bort fra plastposer for å spare miljøet, samtidig som plastposen faktisk viser seg at være det mest miljøvennlige alternativet. 

Se hele innslaget på NRKs nettsider. Les også NRK Sørlandets nyhetssak om temaet.

Vår innspill til diskusjonen er den samme som tidligere: gjenbruk er viktig! Uansett hvilken type pose man går for, bør målet være å bruke den flere ganger. På samme måte bør man tenke gjenbruk når posene skal produseres: vår pose av 90% gjenbruksplast er et eksempel på hvordan vi kan gi plasten en plass i en sirkulær økonomi, og sørge for å gi nytt liv til allerede eksisterende plast.